Hundens historia och utveckling

Hundens historia och utveckling

 

Hundar är mycket vanliga och populära sällskapsdjur. Det finns många goda anledningar till det, något som man kan ta del av på denna sida. Det finns idag väldigt många hundraser som har olika specialiteter och naturligtvis har även varje hund en egen personlighet. Därför skulle man kunna säga att det finns en hund för varje människa. Idag är näst intill varannan svensk hundägare, det vill säga att familjen har en hund hemma. Mer statistik finns på på jordbruksverkets hemsida. Det visar att det finns ett enormt intresse för det fyrbenta djuret.

Det finns många olika saker man kan göra tillsammans med sin hund, förutom att umgås, ta långa promenader och leka apport. Längre ner på denna sida kan man läsa mer om exempelvis jakt, agility och utställningar. Vissa hundar har även riktiga uppdrag. Till exempel har vi polishundarna som hjälper poliserna att spåra. Det finns ledarhundar som hjälper döva att röra sig i samhället och hjälper dem att få så mycket frihet som möjligt. Även detta kan man läsa mer om längre ner.

Hur gick hunden från den stora vargen till den söta pudeln, eller gläfsiga chihuahuan?

Det hela började för väldigt länge sedan. Man pratar om att hunden levde med människan redan 30 000 år f.kr, men det är naturligtvis inget man kan veta med säkerhet. Det är dock troligt. Vargarna började röra sig runt människornas boplatser för att äta deras matrester, och generation för generation blev djuret tamare. Människorna såg nyttan i att ha djuret nära sig, i att ha en relation med djuret. Det skyddade dem mot andra farligare djur, och hjälpte dem vid jakt. Åsikterna om var denna domesticering skedde går isär, men forskning tyder på att det var i Östasien.

Det finns dock de som menar att domesticeringen av vargen skedde av svenskar under istiden, för 15000 år sedan. Man menar då att endast de tamaste vargarna som levde närmast människan överlevde under de nya, hårda förutsättningarna som istiden innebar. Troligen tog man hand om valpar som på så sätt blev tama.

Under dessa tusentals år började vargen så småningom likna de hundar man idag är van vid att se. Arterna utvecklades på olika sätt runt om i världen, även om de flesta fortfarande i stort såg ut som den ursprungliga vargen. Det är ännu många tusen år tills människan ska lyckas avla fram små sällskapshundar.

Carl Von Linné var en man som levde under 1700-talet i Sverige och han klassificerade växter och djur. Han ansåg hunden var en egen art, någon som senare visade sig felaktigt. Idag vet man med hjälp av forskning på DNA att hunden är nära besläktad med vargen och i själva verket är en underart till denna. Denna nya klassificering skedde dock inte förrän 1993!